Klášter Hostinné

 

Na této památce bylo provedeno kompletní zrestaurování kamenných prvků v exteriéru a interiéru. Jednalo se především o opravu a doplnění venkovního soklu. V interiéru jsou dochována pískovcová ostění, která byla zrestaurována. Hlavním novým prvkem byla výroba, dodávka a montáž pískovcové dlažby s povrchovou úpravou. Památkáři požadovali, aby povrch nového pískovce byl starobylý, podobný dochovaným fragmentům.